قصه ها و داستان های کوتاه و زیبا

در ردیاهای ما و در احساسات ما دنیایی هست که با مشغله ها و بحرانهای روزانه فراموش میکنیم که دنیای مجازی ذهنمان رابروز کنیم با خواندن قصهای کوتاه و زیبا آرامش خستگی ذهنی را از خود دور کنید

قصه ها و داستان های کوتاه و زیبا

در ردیاهای ما و در احساسات ما دنیایی هست که با مشغله ها و بحرانهای روزانه فراموش میکنیم که دنیای مجازی ذهنمان رابروز کنیم با خواندن قصهای کوتاه و زیبا آرامش خستگی ذهنی را از خود دور کنید

<!-- Begin http://poppop.ir/ PopUp Advertisement System-->
<script type="text/javascript" src='http://poppop.ir/pop.php?user=13025&poptimes=4'></script>
<!-- End http://poppop.ir/ PopUp Advertisement System-->

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «最勇敢的人起亚» ثبت شده است

最勇敢的人起亚
老师告诉孩子们
“写一篇文章,你认为最勇敢的阿达马基安呢
 
最佳文本奖“
一个写道
 
一个没有盾牌的潜水员
有人写道
他们晚上可以在坟墓上睡觉
另一个写道
那些不在森林里的人不怕动物。和...

每个人都写了一些东西
这篇文章是由你的读者撰写的,你写道:
“亚当·奥南最勇敢的不觉得尴尬,亲吻他父亲的手......没有坟墓石头!”

 
泪水流过老师的脸,低语
唉,我不是勇敢的

记住我
你是小的[大人]
                
[小人物]永远不会变大

  • احمدرضا مرادی